Profesní portfolio

Váš profesní profil vždy aktuální a po ruce.

Profesní portfolio v našem pojetí nepředstavuje pouhé curriculum vitae. V našem případě by to bylo málo.

Souhrn profesních či životních milníků je v našem případě brán jako východisko pro další kroky, které v důsledku člověka posunují v jeho profesním životě dál. Vzniká tak nejenom curriculum vitae, ale hlavně a především plán profesního rozvoje, tedy výhled do budoucnosti blízké i daleké.

Uživatel si na základě vlastní sebereflexe utřídí své myšlenky a sám sebe nasměruje v dalším profesním vývoji.

?  

Nápověda

Zavřít

Co je profesní portfolio

Komu je aplikace PROFESNÍ PORTFOLIO.CZ určena

Části profesního portfolia - Část obsahová

Části profesního portfolia - Část hodnoticí

Části profesního portfolia - Část plánovací

Kde aplikaci najdeme?

Co potřebujeme?

Neregistrovaným uživatelům je v horním menu k dispozici:

Registrovaným a přihlášeným uživatelům je k dispozici:

Co MUSÍ být obsahem profesního portfolia - GDPR

Základní údaje o portfoliu mohou obsahovat

Část obsahová obsahuje

Část hodnoticí obsahuje

Část plánovací obsahuje

Čím je tvořena Část obsahová

Čím je tvořena Část hodnoticí

Čím je tvořena Část plánovací

Zapomenuté heslo?